Sinds 1 januari 2016 is de naam van de R.K. Begraafplaats “Vitushof” veranderd in Algemene R.K. Begraafplaats “Vitushof”. Het bestuur acht het niet meer van deze tijd om uitsluitend vanuit een bepaald geloof of religie┬ábegraving, urnen-plaatsing en verstrooiing toe te staan. Een oecumenische gedachtengang is hier zeker op zijn plaats.